Mechanické vlastnosti

Mechanické vlastnosti

Stav hliníkových slitin

 

Mechanické a technologické vlastnosti výrobků z hliníkových slitin jsou podmíněny nejen chemickým složením, ale i způsobem výroby a tepelným zpracováním. Např. plech vyválcovaný za studena je pevnější a tvrdší, ale méně tažný než plech z té samé slitiny vyrobený válcováním za tepla. Charakter slitiny takto technologicky podmíněný vystihujeme pojmem stav. Stav slitiny je tedy výsledkem celého procesu výroby, odpovídá výsledné struktuře materiálu a vyjadřuje soubor vlastností po daném způsobu výroby a tepelného zpracování. Při hliníkových slitinách existuje vícero stavů. Rozlišujeme dva systémy označování:

a) číselný, b) na základe chemických značek. Při tvarovatelných hliníkových slitinách byl v mezinárodní praxi přijat způsob označování používaný organizací Aluminium Association (AA) ve Washingtonu, USA.

Číselné označení sestává z: a) písmen EN označujících, že jde o evropskou normu, b) písmen AW (Aluminium Wrought, značí tvárněné hliníkové slitiny), c) čtyřčíslí, ze kterého první číslo udává hlavní legující prvek je (1xxx –čistý hliník Al 99,9 % a víc, 2xxx – měď Cu, 3xxx – mangan Mn, 4xxx –křemík Si, 5xxx – hořčík Mg, 6xxx –hořčík s křemíkem MgSi, 7xxx – zinek Zn, 8xxx – jiný prvek, 9xxx – nepoužitá série, d) označení v jakém stavu jsou slitiny dodávány.

   


 


 

DEFINICE STAVU MATERIÁLU

 

F1 stav z výroby
H12 deformačně zpevněný - 1/4 tvrdý
H14  deformačně zpevněný - 1/2 tvrdý
H111    žíhaný, mírně deformačně zpevněný v průběhu po sobě následujících operacích jako je vypínání anebo rovnání
H112 mírně deformačně zpevněný po tvárnění za zvýšené teploty anebo po tvárnění za studena s omezenou velikostí
H22 deformačně zpevněný a částečně žíhaný - 1/4 tvrdý
H24 deformačně zpevněný a částečně žíhaný - 1/2 tvrdý
H32 deformačně zpevněný a stabilizovaný - 1/4 tvrdý
H34 deformačně zpevněný a stabilizovaný - 1/2 tvrdý
H36 deformačně zpevněný a stabilizovaný - 3/4 tvrdý
H38 deformačně zpevněný a stabilizovaný - 4/4 tvrdý
T1 stav po ochlazení po zvýšené teplotě tvárnění a přirozeném stárnutí
T2 stav po ochlazení po zvýšené teplotě tvárnění, tvárnění za studena a přirozeném stárnutí
T3 stav po rozpouštěcím žíhaní, tvárnění za studena a přirozeném stárnutí
T351 stav po rozpouštějícím žíhaní, uvolnění vnitřního pnutí, vypnutím na přesnou velikost (pro plech – trvalá deformace 0,5 % až 3 %, pro desku 1,5 % až 3 %, pro válcovanou anebo za studena dokončenou tyč - 1 % až 3 %, pro volně kovaný kruhový výkovek a válcovaný kruh - 1 % až 5 % a přirozeném stárnutí. Po vypnutí se tyto výrobky dále nevyrovnávají. 
T352 stav po rozpouštěcím žíhaní, uvolnění vnitřního pnutí stlačením trvalou deformací od 1 % do 5 % a přirozeném stárnutí
T4 stav po rozpouštěcím žíhaní a přirozeném stárnutí
T451 stav po rozpouštěcím žíhaní, uvolnění vnitřního pnutí, vypnutím na přesnou velikost (pro plech – trvalá deformace 0,5 % až 3 %, pro desku 1,5 % až 3 %, pro válcovanou anebo za studena dokončenou tyč - 1 % až 3 %, pro volně kovaný kruhový výkovek a válcovaný kruh - 1 % až 5 % a přirozeném stárnutí. Po vypnutí se tyto výrobky dále nevyrovnávají.
T5 stav po ochlazení ze zvýšené teploty tvárnění a umělém stárnutí
T6 stav po rozpouštěcím žíhaní a umělém stárnutí
T651 stav po rozpouštěcím žíhaní, uvolnění vnitřního pnutí, vypnutím na přesnou velikost (pro plech – trvalá deformace 0,5 % až 3 %, pro desku 1,5 % až 3 %, pro válcovanou anebo za studena dokončenou tyč - 1 % až 3 %, pro volně kovaný kruhový výkovek a válcovaný kruh - 1 % až 5 % a přirozeném stárnutí. Po vypnutí se tyto výrobky dále nevyrovnávají.
T7 stav po rozpouštěcím žíhaní a umělém přestárnutí
T8 stav po rozpouštěcím žíhaní, tvárnění za studena a umělém stárnutí


 

Novinky emailom

Přejete si dostávat pravidelné informace o našich akcích a novinkách?