Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Prevádzkovateľ:
Metal Service Centre - IMC Slovakia, s.r.o., IČO: 367 945 97,   Šebešťanová č. 256,  017 01 Považská Bystrica,

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 17947/R

 

Účel zpracování osobních údajů: marketingové účely
Seznam osobních údajů: jméno, název firmy, telefon, e-mail
Doba poskytnutí souhlasu 10 let od udělení souhlasu
Forma zveřejnění údaje nebudou zveřejněny

 

 

Dotyčná osoba tímto čestně prohlašuje, že dává provozovateli svůj výslovný a bezvýhradný souhlas, aby zpracovával její osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu, na uvedený účel a během výše uvedené doby.

 

Dotyčná osoba má právo kdykoliv svůj souhlas. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

 

Práva dotyčné osoby vymezuje zejména § 19 až 28 Zákona Dotyčná osoba je povinna poskytnout pravdivé a aktuální osobní údaje podle § 9 Zákona.

 

Dotyčná osoba potvrzuje, že provozovatel splnil oznamovací povinnost v souladu s § 19 Zákona.

 

Novinky emailom

Přejete si dostávat pravidelné informace o našich akcích a novinkách?